รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารเพชรบุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 16-22 เม.ย. 64