รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารเพชรบุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 16-22 เม.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (เขาค้อ)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (น้ำหนาว)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (วังโป่ง)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (บึงสามพัน)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (ศรีเทพ)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (หนองไผ่)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (วิเชียรบุรี)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (หล่มเก่า)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (หล่มสัก)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (ชนแดน)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (สสอ.เมืองเพชรบูรณ์)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (สสจ.เพชรบูรณ์)

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ , กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา

  • หมายเหตุ  สำหรับผู้ที่สมัครของหน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ (โรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) สามารถเข้าไปดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ ได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ

สแกนประกาศผู้มีสิทธิสอบครั้งที่ 1 สสจ.

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน

กรณีมีเหตุพิเศษ โดยสอบสัมภาณ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  รายละเอียดตามประกาศรายชื่อฯ นี้

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ลจช. เข้าสู่ พกส. กรณีพิเศษ 19กพ64

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ

เอกสารแนบประกาศรับสมัคร ลจช.(รายเดือน) เข้าสู่ พกส. กรณีพิเศษ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถานที่ตามประกาศ

ประกาศรับสมัคร พกส. (เขาค้อ)

ประกาศรับสมัคร พกส. (ชนแดน)

ประกาศรับสมัคร พกส. (น้ำหนาว)

ประกาศรับสมัคร พกส. (วังโป่ง)

ประกาศรับสมัคร พกส. (บึงสามพัน)

ประกาศรับสมัคร พกส. (วิเชียรบุรี)

ประกาศรับสมัคร พกส. (ศรีเทพ)

ประกาศรับสมัคร พกส. (สสจ.)

ประกาศรับสมัคร พกส. (สสอ.เมือง)

ประกาศรับสมัคร พกส. (หนองไผ่)

ประกาศรับสมัคร พกส. (หล่มสัก)

ประกาศรับสมัคร พกส. (หล่มเก่า)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีพิเศษ ระยะที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีพิเศษ ระยะที่ 3

รายงานตัวและเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง ชั้น 6 อาคารเพชบุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โควิด รอบ 3