รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารเพชรบุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 16-22 เม.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (เขาค้อ)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (น้ำหนาว)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (วังโป่ง)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (บึงสามพัน)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (ศรีเทพ)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (หนองไผ่)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (วิเชียรบุรี)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (หล่มเก่า)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (หล่มสัก)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (ชนแดน)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (สสอ.เมืองเพชรบูรณ์)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็น พกส. (สสจ.เพชรบูรณ์)